1 1 1
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (Năm 2014)
Thứ tư - 21/01/2015 15:57
       CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 30 / BC - DVVTSG                                                                           TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2015

                                           BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
                                                              (năm 2014)

                               Kính Gửi:   - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
                                                 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty Đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Trụ sở chính: 19 - 21 - 23 Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ: 27.682.210.000 VNĐ ( Hai mươi bảy tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu hai trăm mười ngàn đồng)
Mã chứng khoán: STS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:
      1.
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không dự họp
1 Ông HỒ SỸ DŨNG Chủ tịch 14 100%  
2 Ông NGUYỄN HẠNH BẢO PHÚC Phó Chủ tịch 14 100%  
3 Ông TRẦN QUÝ DƯƠNG Thành viên 14 100%  

        2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc
Thông qua các cuộc họp giao ban Lãnh đạo định kỳ, bất thường, Hội đồng quản trị luôn có những ý kiến chỉ đạo kịp thời. Đồng thời giám sát...............

....................
Xem chi tiết:
công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước
báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
Từ khóa: công ty, cộng hoà, xã hội, chủ nghĩa, độc lập, tự do, chí minh, báo cáo, tình hình, quản trị, giao dịch, đại chúng, cổ phần, vận tải, tám mươi, hoạt động, hội đồng, thành viên, chức vụ, tham dự, tỷ lệ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL