1 1 1

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh

Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Chi Nhánh

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Đính chính văn bản đã công bố

Đính chính văn bản đã công bố

BAN HÀNH BIỂU GIÁ CẢNG BIỂN CẢNG NĂM 2023 (USD)

BAN HÀNH BIỂU GIÁ CẢNG BIỂN CẢNG NĂM 2023 (USD)

BAN HÀNH BIỂU GIÁ CẢNG BIỂN CẢNG NĂM 2023 (VND)

BAN HÀNH BIỂU GIÁ CẢNG BIỂN CẢNG NĂM 2023 (VND)

Biểu giá dịch vụ cảng biển Tân Thuận Đông năm 2021

Biểu giá dịch vụ cảng biển Tân Thuận Đông năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CBTT BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT, BỔ SUNG BẢNG CCTT HĐQT&BKS

CBTT BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT, BỔ SUNG BẢNG CCTT HĐQT&BKS

CBTT Bổ Sung, Cập Nhật Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

CBTT Bổ Sung, Cập Nhật Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thành lập ban tổ chức đại hội cổ đông 2023

Thanh-lap-ban-to-chuc-dai-hoi-co-dong-2023

Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 2 về công tác tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 2 về công tác tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo Cáo Thường Niên Năm 2022

Báo Cáo Thường Niên Năm 2022


Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL