1 1 1

Biểu giá dịch vụ cảng biển Tân Thuận Đông năm 2021

Biểu giá dịch vụ cảng biển Tân Thuận Đông năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CBTT BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT, BỔ SUNG BẢNG CCTT HĐQT&BKS

CBTT BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT, BỔ SUNG BẢNG CCTT HĐQT&BKS

CBTT Bổ Sung, Cập Nhật Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

CBTT Bổ Sung, Cập Nhật Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thành lập ban tổ chức đại hội cổ đông 2023

Thanh-lap-ban-to-chuc-dai-hoi-co-dong-2023

Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 2 về công tác tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 2 về công tác tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo Cáo Thường Niên Năm 2022

Báo Cáo Thường Niên Năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kèm Công văn đính chính Nghị quyết HĐQT ngày 4/3/2023

Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kèm Công văn đính chính Nghị quyết HĐQT ngày 4/3/2023

Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 LẦN THỨ 2 (Vì các nội dung biểu quyết không được thông qua nên không có Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2022)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 LẦN THỨ 2 (Vì các nội dung biểu quyết không được thông qua nên không có Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2022)


Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL