1 1 1

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

THÔNG BÁO VV KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2017

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Quý cổ đông tải Biên bản & Nghị quyết theo link dưới đây.

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Báo cáo thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn.

THÔNG BÁO.

V/v Ký hợp đồng kiểm toán BCTC Năm 2016.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Danh sách cổ đông lớn đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

- THÔNG BÁO: TRANACO thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM-BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

- Biên bản & Nghị quyết của HĐQT V/v: - miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán tài vụ Công Ty. - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng phòng kế toán tài vụ Công Ty. - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty.

BIÊN BẢN HỌP HĐQT, BKS & NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT

Biên bản họp HĐQT, BKS và Nghị Quyết bầu Chủ tịch HĐQT

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Biên bản & Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của điều lệ Công ty.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

* TÀI LIỆU: Quý Cổ đông vui lòng Tải File đính kèm dưới đây !

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Báo cáo thường niên năm 2015

- Báo cáo thường niên năm 2015


Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Design by Andi@Group