1 1 1

Báo cáo tài chính (tóm tắt) 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính (tóm tắt) 6 tháng đầu năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017.

Báo cáo thường niên năm 2015

- Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015


Các tin khác

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL