1 1 1

Báo cáo tài chính (tóm tắt) 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính (tóm tắt) 6 tháng đầu năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017.

Báo cáo thường niên năm 2015

- Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Báo Cáo Thường Niên 2014

Báo cáo thường niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2014 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam AASCs


Các tin khác

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Design by Andi@Group