1 1 1
Thay đổi người công bố thông tin
Thứ sáu - 30/01/2015 16:17
Thay đổi người công bố thông tin

Thay đổi người công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin
       CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 48 / TB - DVVTSG                                                                           TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 1 năm 2015

           THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN THỰC HIỆN
                                 CÔNG BỐ THÔNG TIN

     
        Kính Gửi:    - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
                           - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tổ chức công bố thông tin
- Tên tổ chức:  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Mã chứng khoán:  STS
- Địa chỉ liên lạc: 19 - 21 - 23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại:  08 38726221                - Fax: 08 38725190
- Website: www.tranaco.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin
    Căn cứ Uỷ quyền công bố thông tin số 46-UQ-DVVTSG, ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin cho Công ty như sau:
1. Người công bố thông tin mới: ( Ông ) NGUYỄN HỮU LINH.
- Chức vụ tại tổ chức: Trưởng phòng kế toán tài vụ Cảng Tân Thuận Đông, thuộc Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn.
- Địa chỉ liên lạc: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
- Điện thọai: 0908 443857        - Email: linhktt28@gmail.com
2. Người công bố thông tin trước đây: (Ông ) TRẦN ĐẮC LONG
- Chức vụ tại tổ chức: Phó tổng Giám Đốc tài chính.
3. Ngày hiệu lực: 10 / 02 / 2015.
4. Lý do thay đổi: (Ông) Trần Đắc Long nghỉ hưu theo chế độ
                   
                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

      


                                                                          

                                                                                                                                                HỒ SỸ DŨNG
*Quyết định đính kèm
quyet_dinh
giay-cap-uy-quyen


Từ khóa: thông báo, thay đổi, thực hiện, công bố

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL