1 1 1 1
Năng lực xếp dỡ

+ Kho bãi:
Tổng diện tích mặt bằng                             : 33.500m2
*Kho                              : 8.000 m2
*Bãi                                                            : 15.000m2
Sức chứa tổng cộng        : 70.000MT
Thiết bị chính                 : 4 cần trục 60T
                                        8 xe nâng 4-15T
                                        3 xe nâng 20-25 T

+ Thiết bị khác:             Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu

+ Năng suất xếp dỡ:
Hàng bách hóa, hàng bao, sắt thép,thiết bị máy móc siêu trường –siêu trọng,...
*Hàng bách hóa             :800 T/máng/ngày
*Hàng bao                     : 450 T/máng/ngày
*Sắt thép,thiết bị  : 700T/máng/ngày.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL