1 1 1 1
Giới thiệu


Địa chỉ : Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84-8) 3872 6221 -- 3872 1836
Fax  : (+84-8) 3872 5190
E-mail : ttdongport@hcm.vnn.vn
  ttdongport@tranaco.com.vn


Vị trí Cảng Cầu bến: K13
10o45’27”N – 106o43’57’’E Dài: 150m
Điểm đón trả hoa tiêu Độ sâu: 9,5m
10o20'N – 107o03’E  
Luồng vào cảng  Kho bãi:
+ Dài : 84 km
+ Độ sâu: -8,5m
+ Độ kéo: 11m
Tổng diện tích mặt bằng: 33.500m2
Kho: 8.000 m2
Bãi: 15.000 m2
Sức chứa tổng cộng: 70.000 MT
Chế độ thủy triều  
Bán nhật triều không đều  
Chênh lệch bình quân Thiết bị khác:
2,7m Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận  
10.000 DWT 
Năng suất xếp dỡ
- Hàng bách hoá, hàng bao, hàng sắt thép, thiết bị.....
- Hàng bách hoá: 800 T/máng/ngày
- Hàng bao: 400T/máng/ngày
- Sắt thép, thiết bị: 700T/máng/ngày
                               Sản lượng hàng năm thông qua Cảng: >700.000 tấn


Vị trí Cảng Tân Thuận Đông

alt text 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL